Mogens Jensens Hjemmeside

 

 

 

 

 

 

 

Start
Op

 

 

Indhold på denne side:

Fødselsdagskort fra 1911

Købmansbutikken Skjernvej

Bryllupsbillede Gerda & Aage

Bryllupsbillede Olga & Kaj

Gerda med børn

 

 

 

Fødselsdagskort fra ca. 1911

Mine oldeforældres naboer

  

Fødselsdagskort til Aage Jensen fra bedsteforældrene (mine oldeforældre) i Amerika ca. 1911

Tekst:

Kjærlig Lykønskning til Fødselsdagen. Dette Kort viser Billedet af vore indianske Naboer paa Fischer Hill. Det er en Sjældenhed at se den Slags Folk hjemme.

Vi er raske og har det godt, hils Elna fra os - og Hilsen til Far og Mor.

fra din Bedstefader Corfix Sorensen

Adresse:

Aage Jensen
c/o Johs. Jensen
Uldvarehuset
Odder
Denmark
Eu.

Tilbage til toppen

 

 

   

Skjernvej 30 ca. 1932

Købmanden er min far Aage Jensen og hans husbestyrerinde Dagny Jensen (min faster)

Tilbage til toppen

 

Gerda & Aages bryllup

Mine forældre blev gift i Måbjerg kirke.

Tilbage til toppen

 

Olga & Kaj's bryllup

 

På billedet stående fra venstre: Esther, Anna, Laurids, Astrid, Mads, Olga (bruden), Laura, Kaj (gom), Harry, Gerda (min mor), Aage (min far) og Ingrid. Siddende: Ane og Andreas (mine bedsteforældre), de to andre er stationsforstanderen og hans kone fra (Sønderport st.). De tre forreste er mig selv (i hvidt) min bror Jørgen og min kusine Tut.

Tilbage til toppen

Et af de få ...

... billeder af min mor og hendes drenge. (Den kønne dreng i midten er mig).

Tilbage til toppen